Motto INSADA

MOTTO

AKADEMI KEPERAWATAN INSAN HUSADA SURAKARTA

MOTTO KAMI ADALAH   “A B C D E “

AKTIF

BERKARAKTER

CERDAS

DISIPLIN

BERETIKA